• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

VšĮ Gamtos paveldo fondas
A. Vivulskio g. 41-113
LT-03114 Vilnius
Tel. +370 5 272 1918
Faks. +370 5 272 3721

Kaip mus rasti »

Paslaugos

VšĮ Gamtos paveldo fondas yra atvira bendradarbiavimui srityse, kurios atitinka įstaigos veiklos kryptis, darnaus vystymosi principus ir darbuotojų kompetenciją.

Projektų paraiškų rengimas ir projektų valdymas

Įstaigos darbuotojai turi 5-10 metų trukmės projektų rengimo ir valdymo patirtį. Nuo įstaigos įkūrimo parengta bei įgyvendinta (ar bendradarbiauta įgyvendinant) visa eilė projektų finansuotų įvairių pasaulinių, Europos Sąjungos, atskirų šalių donorių ar nacionalinių fondų bei privačių rėmėjų (žr. darbai). Projektai buvo valdomi pagal skirtingus fondų reikalavimus ir taisykles, o jų apimtys svyravo nuo 30 tūkstančių litų iki 3 milijonų JAV dolerių.

Jei Jums reikia kvalifikuotos pagalbos projektų rengimo ir valdymo srityje, mielai kviečiame kreiptis.

Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Įstaigos specialistai vadovavo eilės saugomų teritorijų tvarkymo planų bei gamtotvarkos planų rengimui (žr. darbai). Šių planavimo dokumentų rengimo metu glaudžiai bendradarbiauta su aukštos kvalifikacijos specialistais, saugomų teritorijų direkcijomis, atsakingais Aplinkos ministerijos padaliniais.

Mokslo tiriamųjų studijų rengimas

Įstaiga rengia mokslo tiriamąsias studijas biologinės įvairovės apsaugos, vandenų apsaugos ir valdymo, tausojančio turizmo, ekologinės žemdirbystės srityse. Per įstaigos gyvavimo laiką suburtas gausus bendraminčių specialistų ratas iš įvairių Lietuvos mokslinių tiriamųjų institutų. Plataus bendradarbiavimo dėka galime užtikrinti geriausių šalies specialistų įtraukimą ir kokybiškų, naujausiais tyrimais pagrįstų mokslinių studijų parengimą.

Aplinkosauginių informacinių, edukacinių leidinių rengimas ir leidyba

Įstaiga daug dėmesio savo veikloje skiria ir galėtų suteikti kvalifikuotą pagalbą aplinkosauginių informacinių, edukacinių leidinių rengime bei leidyboje. Pagrindinės sritys, kuriose sukaupta didžiausia patirtis: darnus vystymasis, biologinės įvairovės apsauga, saugomos teritorijos, tausojantis turizmas, ekologinė žemdirbystė ir kiti tausojantys verslai.

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS