• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Gamtos paveldo fondas
A. Vivulskio g. 41-113
03114 Vilnius
Tel. +370 5 272 1918

Kaip mus rasti »

Paslaugos

Gamtos paveldo fondas yra atviras bendradarbiavimui srityse, kurios atitinka viešosios įstaigos veiklos kryptis, darnaus vystymosi principus ir darbuotojų kompetenciją. Mūsų darbuotojai turi ilgametę aplinkosauginių projektų rengimo ir valdymo patirtį. Įgyvendinta daugybė projektų finansuotų Europos Sąjungos, atskirų šalių donorių ar nacionalinių fondų bei privačių rėmėjų (žr. darbai). Projektai buvo valdomi pagal skirtingus fondų reikalavimus ir taisykles. Jų apimtys svyravo nuo kelių tūkstančių iki kelių milijonų eurų. Jei Jums reikia kvalifikuotos pagalbos toliau nurodytose srityse, mielai kviečiame kreiptis.

Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Esame parengę daugelio Lietuvos saugomų teritorijų (3 nacionalinių parkų, 14 regioninių parkų, 3 valstybinių gamtinių rezervatų, 1 biosferos rezervato) tvarkymo planus bei 46 gamtotvarkos planus Natura 2000 teritorijoms (žr. darbai). Rengiant šiuos planavimo dokumentus glaudžiai bendradarbiauta su įvairių sričių ekspertais, saugomų teritorijų direkcijomis, Aplinkos ministerijos padaliniais, savivaldybių administracijomis.

Mokslo tiriamųjų studijų rengimas

Rengiame mokslo tiriamąsias studijas biologinės įvairovės apsaugos, vandenų apsaugos ir valdymo, tausojančio turizmo, ekologinės žemdirbystės srityse. Esame subūrę gausų bendraminčių specialistų ratą iš įvairių Lietuvos mokslo įstaigų. Plataus bendradarbiavimo dėka galime užtikrinti geriausių šalies ekspertų įtraukimą ir kokybiškų, naujausiais tyrimais pagrįstų mokslinių studijų parengimą.

Gamtotvarka

Įgyvendiname pievų, pelkių atkūrimo, invazinių augalų naikinimo, saugomų rūšių išsaugojimo gamtotvarkinius darbus. Turime techniką nedidelės apimties krovinių ar žmonių pervežimui pelkėse ar kitose pažaidoms jautriose teritorijose.

GIS analizė ir kartografija

Rengiame ir tvarkome GIS duomenų rinkinius, atliekame erdvinę duomenų analizę ir erdvinės statistikos skaičiavimus, rengiame žemėlapius ir kartoschemas, internetinius žemėlapius (ArcGIS Online platformoje).

Lankytojų srautų gamtoje vertinimas

Rengiame lankytojų srautų įvertinimo programas, parenkame ir įdiegiame automatinę apskaitos įrangą, analizuojame duomenis.

Hidrologinio režimo atkūrimas, monitoringas

Rengiame pelkių, vandens telkinių hidrologinio režimo atkūrimo projektus, vandens telkinių batimetrinius planus. Diegiame ir prižiūrime automatinę vandens lygio monitoringo įrangą, analizuojame surinktus duomenis.

Aplinkosauginių leidinių rengimas ir leidyba

Daug dėmesio savo veikloje skiriame aplinkosauginių informacinių, edukacinių leidinių rengimui ir leidybai. Pagrindinės sritys, kuriose sukaupta didžiausia patirtis: darnus vystymasis, biologinės įvairovės apsauga, saugomos teritorijos, tausojantis turizmas, ekologinė žemdirbystė ir kiti tausojantys verslai.

 

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS