• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Kuršių marių krantų apsaugos ir naudojimo studija

2012-04-04 - 2014-04-05

Parengta Kuršių marių krantų apsaugos ir naudojimo studija

Studijos tikslas - išanalizuoti Kuršių marių teritorijos ir akvatorijos gamtinius, estetinius ir socialinius-ekonominius ypatumus, tausojantį naudojimą skatinančius ir ribojančius veiksnius, pasiūlyti Kuršių marių žemyninių krantų apsaugos ir naudojimo reglamentavimo kryptis ir priemones, Kuršių marių apsaugos juostos ir zonos ribas, Kuršių marių žemyninio kranto ilgalaikę tvarkymo programą.

Studija parengta įgyvendinant 2007-2013 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-02-V priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" valstybės projektų sąrašo Nr. 01, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-237, projektą „Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo optimizavimas, įgyvendinant Lietuvos kraštovaizdžio politiką" (projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-012).

Studijos rengimas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis.

Studijos užsakovas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Studijos rengėjas - VšĮ Gamtos paveldo fondas

Siūlomos Pamario juostos internetinis žemėlapis

Kuršių marių apsaugos juostų ir zonų internetinis žemėlapis

Pajūrio juosta ir siūloma Pamario juosta (situacijos schema)

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS