• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Invazinių rūšių uosialapio klevo (Acer negundo) ir gausialapio lubino (Lupinus polyphyllus) gausos reguliavimas

2013-04-15 - 2014-12-31

Svetimžemė rūšis – uosialapis klevas (Acer negundo) yra priskiriamas invazinėms augalų rūšims, kurios sparčiai ir agresyviai plinta, nustelbia vietines augalų rūšis, retų rūšių buveines, neigiamai veikia žmonių sveikatą (uosialapio klevo žiedadulkės sukelia alergija). Dėl nevaldomo plitimo pirmiausia iš esmės keičiasi upių pakrančių augalija. Neries, Nevėžio ir Nemuno pakrantėse uosialapiai klevai tampa vyraujančia medžių rūšimi.

Svetimžemė rūšis – gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus) sparčiai ir agresyviai plinta, nustelbia vietines augalų rūšis, sukelia retų rūšių buveinių degradaciją. Didžiausia grėsmė kyla konkurentiškai silpnoms augalų bendrijoms, į jas įsiskverbę invaziniai augalai lengvai dauginasi, dėl jų poveikio iš esmės keičiasi rūšių sudėtis ir struktūra.

Gamtosaugos institucijos mano, kad būtina aktyviai stabdyti šių augalų plitimą ir sumažinti grėsmes, kylančias saugomoms rūšims ir buveinėms.

Aplinkos ministerijos užsakymu parengti invazinės rūšies uosialapio klevo (Acer negundo) ir gausialapio lubino (Lupinus polyphyllus) gausos reguliavimo priemonių veiksmų planai. Planų rengėjas Gamtos tyrimų centras, o juos įgyvendina Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas ir Lietuvos gamtos fondas.

Pagal Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktoriaus patvirtintą planą tvarkomose teritorijose (išskirti plotai Nemuno, Neries ir Nevėžio pakrantėse) 2013–2014 metais vykdomos invazinių augalų rūšių gausos reguliavimo priemonės, t. y. naikinami subrendę ir pribręstantys uosialapiai klevai cheminiu būdu, subrendę ir pribręstantys uosialapiai klevai pjaunami, jauni uosialapiai klevai raunami ir kasami. Gausialapių lubinų generatyviniai augalai kasami ir šalinami, populiacija naikinama ir kontroliuojama pjaunant žolę.

Numatomos tvarkymo priemonės vykdomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai įgyvendinant projektą „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas", kuris vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Invazinių augalų gausos reguliavimo darbai Lietuvoje yra atliekami pirmą kartą, todėl jie ne tik kontroliuojami, tačiau ir tobulinama darbų metodika, siekiant pasiekti efektyvų ir kuo mažiau aplinkai žalingą rezultatą.

Džiaugiamės teritorijų savininkų, valdytojų ir naudotojų geranoriškumu.
Tikimės ir Jūsų supratimo ir pritarimo vykdomiems gamtosauginiams darbams.

 

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS