• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Saugomų augalų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas

2013-04-15 - 2014-12-31

Retos, saugomos augalų rūšys miškų, pievų ir pelkių ekosistemose dažnai nyksta dėl žmogaus veiklos arba natūralių gamtinių priežasčių. Siekiant sustabdyti šių augalų nykimą ir sudaryti sąlygas jų populiacijoms gausėti, augavietėse vykdomos apsaugos priemonės.

Saugomų augalų rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas atliekamas pagal retų rūšių apsaugos planus ir 2012–2014 m. veiksmų planus. Retų rūšių apsaugos veiksmų planus Aplinkos ministerijos užsakymu parengė Gamtos tyrimų centras, o įgyvendina VšĮ Gamtos paveldo fondas ir Lietuvos gamtos fondas.

Augalų rūšys, kurioms išsaugoti VšĮ Gamtos paveldo fondas atlieka apsaugos priemones:
- vėjalandė šilagėlė (Pulsatilla patens)
- plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus L.)
- pelkinė uolaskėlė (Saxifraga hirculus)
- melisalapė medumėlė (Melittis melissophyllum L.)

Taikomos priemonės: viržių rovimas, samanų grėbimas, medelių ir krūmų bei nendrių ir kitos žolinės augalijos šalinimas, tvorų nuo šernų tvėrimas, informacinių stendų statymas. Bendras tvarkomų teritorijų plotas viršija 100 ha. Priemonės vykdomos 2013 ir 2014 metais.

Saugomų augalų augavietės, kuriose atliekami darbai, yra Lazdijų r., Šalčininkų r., Trakų r., Varėnos r. ir Kalvarijos savivaldybėse.

Numatomos tvarkymo priemonės vykdomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai įgyvendinant projektą „Retų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo priemonių įgyvendinimas“, kuris vykdomas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-1.4-AM-02-V „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Saugomų augalų rūšių apsaugos darbai Lietuvoje dar naujiena, todėl jie ne tik kontroliuojami, tačiau ir tobulinama darbų metodika, siekiant pasiekti efektyvų ir kuo mažiau aplinkai žalingą rezultatą.

Džiaugiamės teritorijų savininkų, valdytojų ir naudotojų geranoriškumu.
Tikimės ir Jūsų supratimo ir pritarimo vykdomiems gamtosauginiams darbams.

 

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS