• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Parengtas Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planas

2013-04-30 - 2014-10-30

Parengtas Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo planas.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas  vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

Planų rengėjas VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Projekto vadovas – dr. Zenonas Gulbinas, tel. (8 5) 263 6269, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt

2014 m. birželio 26 d. įvyko viešas plano svarstymas su visuomene.

Šiuo metu planas derinamas su institucijomis.

Atsižvelgiant į Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, buvo priimtas sprendimas (2014-05-14 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. V-116), kad Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) siuntimo dienos.

Aukštaitijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniai (projektas)

Aiškinamasis raštas Brėžinys: 1 lapas, 2 lapas

Papildoma informacija:

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų klasifikacija

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS