• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Aukštadvario regioninio parko specialieji planai

2013-04-30 - 2014-10-30

Perengti specialieji planai: Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas ir Aukštadvario regioninio parko tvarkymo planas. Informacija apie planų rengimą

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas  vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

Planų rengėjas VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

Projekto vadovas – dr. Zenonas Gulbinas, tel. (8 5) 263 6269, el. paštas z.gulbinas@gpf.lt

Viešas planų svarstymas su visuomene įvyko 2014 m. birželio 20 d.

Patvirtinti specialiojo planavimo dokumentai: ribų planas, tvarkymo planas.

Atsižvelgiant į Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, buvo priimtas sprendimas (2014-05-14 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. V-117), kad Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano ir tvarkymo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.

Aukštadvario regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano sprendiniai (projektas):

Tekstinė dalis

Grafinė dalis: 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, sumažintas brėžinys (M 1:25 000)

Aukštadvario regioninio parko tvarkymo plano sprendiniai (projektas):

Tekstinė dalis

Grafinė dalis: 1 lapas, 2 lapas, sumažintas brėžinys (M 1:25 000)

Papildoma informacija:

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų klasifikacija

Kraštovaizdžio tvarkymo zonų reglamentai

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS