• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Parengti Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo specialieji planai

2011-07-19 - 2013-02-28

PARENGTI DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO IR JO ZONŲ RIBŲ BEI TVARKYMO SPECIALIEJI PLANAI

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtus Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planų sprendinius.

Planavimo organizatorius - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, faks. (8 5) 272 2572, el. paštas  vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas www.vstt.lt

Planų rengėjas - VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt

2013 m. sausio 24 d. įvyko viešas planų svarstymas su visuomene.

Šiuo metu planai pateikti tvirtinimui.

Atsižvelgiant į Atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, buvo priimtas sprendimas (2012-10-02 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorės įsakymas Nr. V-256), kad Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano bei tvarkymo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Dzūkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas

Tekstinė dalis

Grafinė dalis: 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas, 6 lapas, 7 lapas, 8 lapas, 9 lapas

Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo planas

Tekstinė dalis

Grafinė dalis: 1 lapas, 2 lapas, 3 lapas

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS