• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Institucinių gebėjimų stiprinimas parengiant Gamtos gidų programą skatinančią pažintinio turizmo plėtrą saugomose teritorijose

2009-06-11 - 2010-06-11

2009 m. birželio mėnesį pasirašyta paprojekčio „Institucinių gebėjimų stiprinimas parengiant Gamtos gidų programą skatinančią pažintinio turizmo plėtrą saugomose teritorijose“ finansuojamo pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ įgyvendinimo sutartis.

Paprojekčio metu bus sprendžiama gamtos gidų saugomose teritorijose poreikio problema. Esant dideliam pažintinio turizmo potencialui Lietuvos saugomose teritorijose, dėl kvalifikuotų darbo išteklių stokos, šiandiena neišnaudojamos visos pažintinio turizmo galimybės. Lietuvoje nėra profesionalios Gamtos gidų rengimo programos, neišvystyta pažintinio turizmo infrastruktūra, nėra pažintinio turizmo tradicijų, kaip paramos tvariai vietinei plėtrai atskiruose regionuose užtikrinti bei socialinėms-ekonominėms saugomų teritorijų vietos bendruomenių, NVO sąlygoms gerinti.

Šio paprojekčio tikslas – sustiprinti institucinius gebėjimus, parengiant Gamtos gidų programą, skatinančią pažintinio turizmo plėtrą saugomose teritorijose.

Pagrindinės paprojekčio veiklos skirtos institucinių kompetencijų tobulinimui, paruošiant Gamtos gidų rengimo metodiką, kaip priemonę užtikrinančią sėkmingą pažintinio turizmo plėtrą saugomose teritorijose. Tam bus rengiamas seminaras-diskusija, skirta kvalifikuotų ekspertų komandos subūrimui, kuriama Gamtos gidų rengimo programa, organizuojami intensyvūs Gamtos gidų mokymai, kaupiama patirtis kvalifikacinėse stažuotėse užsienyje, įsigyjama metodinių bei techninių priemonių bazė, apie projekto rezultatus informuojama visuomenė.

Planuojamos veikos ir rezultatai tikslingai orientuoti į regiono saugomų teritorijų ir vietos bendruomenės atstovų kvalifikacijos sustiprinimą.

Paprojekčio metu bus sukurta Gamtos gidų rengimo programa. Stažuotėse bei seminaruose įgyta patirtis sustiprins institucinius pajėgumus ir suteiks galimybę prisidėti prie Dzūkijos regiono saugomų teritorijų NVO tvarios plėtros stiprinimo, socialinės-ekonominės atskirties mažinimo. Planuojama jau šios vasaros metu apmokyti iki 20 NVO ir vietos bendruomenių asmenų iš Dzūkijos regiono, suteikiant jiems gidų pažymėjimus, taip pat bus parengta iki 20 turistinių maršrutų gamtoje. Informacijai apie paprojekčio pasiekimus, Gamtos gidų rengimo programos ir pažintinio turizmo teikiamas paslaugas bei galimybes, bus sukurta patraukli Gamtos paveldo fondo internetinės svetainės dalis. Bus išleista 800 lankstinukų, pristatančių Gamtos gidų programą, suorganizuotas paprojekčio rezultatus pristatantis seminaras, informacija apie paprojekčio eigą bei pasiekimus bus paskelbta visų partnerių interneto svetainėse, vietos spaudoje.

Daugiau informacijos

Bendra paramos suma sudaro 145111,11 Lt
Paprojektį įgyvendina:

VšĮ Gamtos paveldo fondas 

Varėnos rajono savivaldybė 

Dzūkijos nacionalinis parkas

Projektas dalinai finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis

   

 

 

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS