• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Ekoturizmo metodinės rekomendacijos

2008-07-07 - 2008-12-24

Ekologinis turizmas (ekoturizmas) - pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai besivystanti turizmo sritis - svarbus darnaus vystymosi instrumentas. Tinkamai taikomas jis gali atnešti įvairialypę ir ilgalaikę naudą: kurti vietos bendruomenių gerovę, padėti išsaugoti kraštovaizdį, biologinę įvairovę bei kultūros paveldą, ugdyti bei diegti darnios gyvensenos principus. 

Daugelis pasaulio ir Europos Sąjungos šalių jau įvertino ekoturizmo teikiamus privalumus ir skiria ypatingą dėmesį jo plėtrai. Lietuvos Nacionalinėje turizmo plėtros 2007- 2013 metų programoje ekologinio turizmo plėtra taip pat įvardijama tarp prioritetinių turizmo sektoriaus tikslų. Tačiau kol kas ši sritis mūsų šalyje egzistuoja tik programų lygmenyje, dar nėra apsispręsta ir dėl pačios ekoturizmo sampratos, todėl Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos užsakymu parengtame taikomojo pobūdžio tiriamajame mokslo darbe „Ekoturizmo metodinės rekomendacijos" visų pirma siekta užpildyti šią spragą ir pasiūlyti vartotiną ekoturizmo apibrėžimą. Darbe taip pat daug dėmesio skirta svarbiausiems ekoturizmo plėtrą įtakojantiems veiksniams, ekoturizmo produktams būdingų bruožų išgryninimui, tikslinių rinkų ir plėtrai reikalingų aplinkos sąlygų analizei bei sąveikai su kaimo turizmu.

Darbo rengėjai tikisi, kad šio darbo rezultatai prisidės prie ekologinio turizmo metodinės bazės suformavimo ir tai paspartins ekoturizmo plėtrą Lietuvoje.

Ekoturizmo metodinės rekomendacijos

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS