• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Šlapžemių įrengimo/atstatymo, siekiant sumažinti organinių ir biogeninių medžiagų patekimą į vandens telkinius, galimybių analizės atlikimas ir šlapžemių įrengimo/atstatymo rekomendacijų parengimas

2008-06-02 - 2009-06-30

Vykdant šį mokslo tiriamąjį darbą siekiama:

1. Atlikti šlapžemių įrengimo/ atstatymo vandensaugos tikslais priemonių taikymo užsienyje bei Lietuvoje praktikos apžvalgą-analizę

2. Įvertinti atskirų šlapžemių įrengimo/ atstatymo priemonių (identifikuotų veikla Nr. 1) tinkamumą skirtingais tipiniais atvejais Lietuvoje

3. Nustatyti šlapžemių įrengimo/ atstatymo efektyvumą biogeninių (azoto ir fosforo junginių) ir organinių medžiagų patekimo į vandens telkinius sumažinimo atžvilgiu tipiniais atvejais Lietuvoje

4. Nustatyti šlapžemių įrengimo/ atstatymo priemonių (punktas Nr. 1) santykinius kaštus bei šlapžemių palaikymo kaštus 2008 m. kainomis bei technines taikymo galimybes

5. Atlikti Lietuvos teisinės bazės, reglamentuojančios šlapžemių įrengimą/ atstatymą, analizę, įvertinant teisines šlapžemių įrengimo/ atstatymo galimybes/ sąlygas

6. Atlikti žemės paskirties keitimo rivačia nuosavybe valdomoje žemėje ir privačios žemės ribų keitimo, siekiant įrengti ar atstatyti šlapžemes, teisinių galimybių analizę

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS