• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir atstatymas parengiant Dovinės baseino integruotą vandentvarkos planą

2003-09-01 - 2006-05-31

Pagrindinis tikslas - Paruošti Dovinės upės baseino valdymo ir atstatymo planą, kuris apimtų:

Pasiūlymus kaip pagerinti Žuvinto ežero hidrologines ir ekologines sąlygas, kad būtų užtikrinta Natura 2000 buveinių ir rūšių gera apsaugos būklė bei Dovinės upės gera ekologinė būklė;

Pasiūlymus kaip pasiekti Žuvinto ežerą supančių pelkių bei kitų pelkių ir vandens telkinių, išskirtų kaip Natura 2000 teritorijos Dovinės upės baseine, gerą apsaugos būklę;

Amalvos pelkės gamtotvarkos plano paruošimą;

Dovinės upės baseino Geografinės Informacinės Sistemos sukūrimą.

Projekto vykdytojai: Tarptautinis žemės ūkio centras, Wageningen, Nyderlandai; Viešoji įstaiga „Gamtos paveldo fondas"

Projekte dalyvauja: Žuvinto biosferos rezervato direkcija; Metelių regioninio parko direkcija; Alytaus r., Lazdijų r., Marijampolės ir Prienų r. savivaldybės.

Galutinė projekto ataskaita anglų kalba

Projektą finansavo - Nyderlandų PIN-Matra programa

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS