• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse II

2004-03-30 - 2011-04-30

Projekto tikslas - užtikrinti išskirtinių Lietuvos pelkių ekosistemų gyvybingumą, derinant modernius gamtotvarkos metodus, vietos bendruomenių ekonominės ir socialinės plėtros priemones bei švietimo programas. Projektas įgyvendinamas penkiuose rezervatuose: Čepkelių, Girutiškio, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto, kurie yra ES saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 sudėtinė dalis. Keturi rezervatai (išskyrus Girutiškį) įtraukti į Ramsaro konvencijos tarptautinės reikšmės šlapžemių sąrašą.ą.

Projekto veiklos aprėpia tris tarpusavyje susijusias sritis: gamtotvarką, socialinę-ekonominę plėtrą bei visuomenės informavimą ir švietimą.

Gamtotvarkos paskirtis - atkurti ir užtikrinti vertingų ekologinių sistemų ilgalaikį gyvybingumą, augalų ir gyvūnų rūšių, jų buveinių įvairovę. Projekte daugiausia dėmesio skiriama pažeistam hidrologiniam režimui atkurti Kamanų, Amalvo, Girutiškio aukštapelkėse ir Žuvinto ežere bei pusiau natūralių ekosistemų (pievų, atvirų žemapelkių) išsaugojimo priemonėms.

Socialinėje - ekonominėje plėtroje būtina atkreipti dėmesį į griežtus gamtos apsaugos reikalavimus, kurių privalu laikytis rezervatuose. Vietos gyventojai aplinkinėse teritorijose skatinami plėtoti ekologinę žemdirbystę, kaimo turizmą ir kitus gamtos nepažeidžiančius verslus.

Visuomenės informavimo ir švietimo veikla siekiama atskleisti gamtos vertybes ir pristatyti jos išsaugojimo būdus. Projekto vietovėse steigiami arba modernizuojami Lankytojų centrai, įrengiami pažintiniai takai, informacijos stendai, paukščių stebėjimo bokšteliai. Moksleivius ir mokytojus pakvies mokomosios programos.

Pagrindinis projekto vykdytojas - VšĮ „Gamtos paveldo fondas"

Projekto bendradarbiai:

Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų (Žuvinto biosferos rezervato, Čepkelių valstybinio rezervato, Kamanų valstybinio rezervato, Viešvilės valstybinio rezervato, Labanoro regioninio parko) administracijos.

Savivaldybės: Akmenės raj., Alytaus raj., Jurbarko raj., Lazdijų raj., Marijampolės, Mažeikių raj., Švenčionių raj., Tauragės raj., Varėnos raj.   

Mokslo institucijos: Botanikos institutas, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, Geologijos ir geografijos institutas.

Daugiau informacijos www.pelkes.gpf.lt

Projektą finansavo Jungtinių Tautų vystymo programa ir Pasaulio aplinkos fondas

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS