• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Subalansuotas miško naudojimas – pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų

2004-04-05 - 2005-06-30

Subalansuotas miško naudojimas - pusiausvyros suradimas tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių miško funkcijų

 

Projekto trukmė - 2004 04-2005 06

Pagrindinis tikslas - Parengti pilotinį miškotvarkos projektą Tauragės urėdijai, kuris užtikrintų pusiausvyrą tarp ekonominių, socialinių ir ekologinių miško funkcijų.

Svarbiausi rezultatai:

Apmokyti miškotvarkos instituto specialistai inventorizuoti kertines miško buveines bei elementus. Atlikta detali kertinių miško buveinių ir elementų inventorizacija su Viešvilės rezervatu besiribojančiose Tauragės urėdijos girininkijose;

Parengtas subalansuotas miškotvarkos projektas Tauragės miškų urėdijai, kurio atskiros išplėtotos dalys apėmė rekreacinio miškų potencialo ir plėtros strategiją, saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos priemones, retųjų rūšių išsaugojimo priemones, kurtinių reintrodukcijai reikalingas priemones, medžioklėtvarkos priemones reikalingas kurtinių reintrodukcijai Karšuvos girioje.;

Parengti pasiūlymai miškotvarkos projektų rengimą ir miškų priežiūrą reglamentuojančių aktų tobulinimui.

Pagrindinis projekto vykdytojas - Valstybinis miškotvarkos institutas
Projekto partneriai - regioninė Östra Götaland miškų taryba (Švedija), Nyderlandų bendradarbiavimo valdyme programa prie DuyTan universiteto ir VšĮ „Gamtos paveldo fondas"

Projektą dalinai finansavo Švedijos Aplinkos apsaugos agentūra  ir Nyderlandų bendradarbiavimo valdyme programa prie DuyTan universiteto.

 

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS