• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Parama įgyvendinant biosaugos sistemą Lietuvoje I

2002-12-10 - 2004-08-31

Pagrindinis tikslas: Sukurti nacionalinę biosaugos sistemą (NBS) Lietuvoje ir teikti techninę paramą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ratifikuojant JT Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą 2003–2004 metais.

Pagrindiniai projekto darbai: Atlikta žmogiškųjų, administracinių, finansinių ir techninių išteklių analizė GMO ir GMP naudojimo srityje, ruošiantis įgyvendinti ES bei JT Kartachenos Biosaugos protokolo reikalavimus Lietuvoje. Sukurta nacionalinė GMO duomenų bazė (nBCH) remiantis Kartachenos Biosaugos protokolo reikalavimais informuoti kitų šalių nacionalines kompetentingas institucijas apie galimus GMO tarpvalstybinio judėjimo atvejus. 2003 m. kartu su Aplinkos ministerija organizuota Vidurio Europos ir Azijos šalių regiono konferencija „Rizikos vertinimo bei valdymo metodai, visuomenės švietimo ir dalyvavimo svarba priimant sprendimus apie GMO". 2004 m. Vilniuje organizuota baigiamoji projekto konferencija „Modernios biotechnologijos panaudojimo perspektyvos Lietuvoje".

Projekto uždaviniai: Teikti pasiūlymus nacionalinei kompetentingai institucijai – AM GMO skyriui kuriamai:

GMO saugaus naudojimo (biosaugos) politikai Lietuvoje;
GMO saugaus naudojimo (biosaugos) teisinio reglamentavimo sistemai Lietuvoje;
Biosaugos nacionalinei administravimo, rizikos vertinimo ir sprendimų priėmimo sistemai Lietuvoje;
GMO ir GMP stebėsenos ir kontrolės sistemai;
Visuomenės švietimo ir informavimo apie GMO saugų naudojimą sistemai.

Pagrindinis projekto vykdytojas – VšĮ Gamtos paveldo fondas

Projekto partneriai: Jungtinių Tautų Vystymo programos atstovybė Lietuvoje bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Bendra informacija: Visą aktualią teminę GMO informaciją galima rasti nacionalinėje GMO duomenų bazėje internetu adresu: http://gmo.am.lt/

Nacionalinės biosaugos sistemos įgyvendinimo projektą Lietuvoje finansavo Jungtinių Tautų aplinkosaugos programa, Pasaulio aplinkos fondas

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS