• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Parama įgyvendinant biosaugos sistemą Lietuvoje II

2006-08-03 - 2010-07-30

Pagrindinis tikslas – įgyvendinti sukurtos nacionalinės biosaugos sistemos (NBS) Lietuvoje pagrindinius uždavinius pagal JT Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo reikalavimus.

Pagrindiniai projekto darbai: Šiuolaikinės modernios biotechnologijos saugaus naudojimo ir pritaikymo įvairiuose šalies ūkio sektoriuose (žemės ūkis, maisto pramonė, farmacija, aplinkosauga, kt.) galimybių studija. GMO saugaus naudojimo valstybinio valdymo programos nuostatos ir jos įgyvendinimo veiksmų planas Lietuvoje. Nacionalinės teisinės bazės analizė GMO saugaus naudojimo organizavimui, valstybiniam valdymui ir kontrolės užtikrinimui, įgyvendinant ES bei JT Kartachenos Biosaugos protokolo reikalavimus. GMO ir GMP nustatymui, identifikavimui ir kokybės įvertinimui naudojamų administrac. procedūrų vadovas. Vieningos integruotos nacionalinės duomenų bazės sukūrimas, sujungiant atskirų žinybų duomenų bazes (db) su centrine GMO duomenų baze (nBCH). Visuomenės tyrimai-apklausos dėl požiūrio į GMO panaudojimo galimybes Lietuvoje. 2007 m. renginiai: GMO konferencija „GMO naudojimas ir visuomenės požiūris“, seminaras LRS „GMO naudojimo perspektyvos Lietuvoje“, teminis seminaras mokslininkams „GMO rizikos aplinkai, žemės ūkui ir sveikatai vertinimas“, 2008–2009 m. numatyti pažintiniai švietimo seminarai kitoms visuomenės tikslinėms grupėms (ūkininkai, pramoninkai, NVO, kt.)

Projekto uždaviniai: Teikti pasiūlymus kompetentingai, kitoms suinteresuotoms institucijoms įgyvendinant pagrindines Biosaugos sistemos sudėtines dalis:

  • GMO saugaus naudojimo (biosaugos) politiką Lietuvoje;

  • GMO saugaus naudojimo (biosaugos) teisinio reglamentavimo sistemą Lietuvoje;

  • Biosaugos nacionalinę administravimo, rizikos vertinimo ir sprendimų priėmimo sistemą Lietuvoje;

  • GMO ir GMP stebėseną ir kontrolės sistemą;

  • Visuomenės švietimo apie GMO programos priemonių planą.

Pagrindinis projekto vykdytojas – VšĮ Gamtos paveldo fondas

Projekto partneriai: Jungtinių Tautų Vystymo programos atstovybė Lietuvoje bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Bendra informacija: Aktualią teminę GMO informaciją galima rasti nacionalinėje GMO duomenų bazėje internetu adresu: http://gmo.am.lt/ Nacionalinę GMO duomenų bazę (nBCH) planuojama 2008 m. I ketv. IT susieti su Biologinės įvairovės konvencijos BCH sekretoriato centrine duomenų baze. 2008–2009 m. JTAP-PAF projekto lėšomis bus atlikti suinteresuotų nacionalinių žinybų duomenų bazių jungimo prie nacionalinės GMO duomenų bazės (nBCH) darbai.

Projektą dalinai finansavo Jungtinių Tautų aplinkosaugos programa, Pasaulio aplinkos fondas

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS