• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Ekologinio švietimo plėtra saugomų teritorijų direkcijose

2014-10-22 - 2016-01-21

Parengti pažintiniai vadovai, skirti jaunesnio ir vidutinio amžiaus moksleiviams, jų mokytojams, taip pat ir plačiajai auditorijai, besilankančiai nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose. Vadovai padės mokytojui, saugomų teritorijų darbuotojams, gamtos gidams organizuoti ir pravesti specialius mokomuosius užsiėmimus konkretaus nacionalinio ar regioninio parko gamtoje, o mokiniui, lankytojui - geriau suvokti, pažinti, išmokti, įsiminti. Iš viso parengtas 31 individualus vadovas daugumai Lietuvos nacionalinių ir regioninių parkų.

Kiekvienas vadovas susideda iš kelių dalių. Bendroje visiems vadovams įžanginėje dalyje pristatomos Lietuvos saugomos teritorijos ir mokoma kaip jose elgtis. Pirmoje dalyje kviečiama į nuostabią mokomąją kelionę po saugomą teritoriją. Padedama suvokti kodėl būtent čia turime vienas ar kitas vertybes, kodėl ir kaip jos susidarė, suprasti, kam reikia saugoti. Šioje dalyje patraukliai pristatoma išskirtinė valstybinio parko vertė (savitas kraštovaizdis, išskirtinės gamtos ir kultūros vertybės, savita biologinė įvairovė, nematerialusis kultūros paveldas), pateikiami žygių maršrutai. Vadovas ne tik parodo vieną ar kitą gamtos ar kultūros paveldo vertybę, rūšis, bet ir padeda suvokti priežastinius ryšius tarp kraštovaizdžio elementų. Antroje vadovo dalyje pateikiamos žaliosios pamokos moko kaip pažinti konkrečią saugomą teritoriją. Sukurtos teminės edukacinės pamokos, skirtos užsiėmimams gamtoje. Kiekviena edukacinė pamoka priderinta prie konkrečios vietos ir paremta dalyvavimo principu. Pamoką sudaro medžiaga užsiėmimo vadovui ir medžiaga mokiniams (teorinės, praktinės užduotys).

Vadovai gausiai iliustruoti originaliomis dailininko sukurtomis iliustracijomis ir paveikslėliais, nuotraukomis, schemomis.

Papildomai surengti saugomų teritorijų darbuotojų mokymai Norvegijos gamtos mokyklose.

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS