• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

ENI-LLB-2-359, Etninės kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra drevinės bitininkystės regione

2020-08-01 - 2022-07-31

Projektu „Etninės kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra drevinės bitininkystės regione“ siekiama išsaugoti ir atgaivinti drevinės bitininkystės tradicijas ir panaudoti ją turizmo plėtrai Dzūkijos ir Gardino srities pasienio regione. Šis senovės amatas, istoriškai būdingas regionui, kadaise vaidino svarbų vaidmenį vietos socialiniame ir ekonominiame gyvenime. Išplitus ekonomiškai efektyvesniems bitininkystės metodams, drevinė bitininkystė nuėjo užmarštin. Šiais laikais ją puoselėja tik keli entuziastai Dzūkijoje ir Baltarusijoje. Todėl projekto partneriai – VšĮ Gamtos paveldo fondas (LT), Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (LT), Gardino valstybinis Yankos Kupalos universitetas (BY), NVO „Ekologinė iniciatyva“ (BY) ir Respublikinis kraštovaizdžio draustinis „Ozery“ (BY) – ketina gaivinti senovinės drevinės bitininkystės tradicijas, padaryti jas žinomas ir patrauklias lankytojams, sukurti turistinį maršrutą, pristatantį vieną seniausių girios verslų būdingų Lietuvos-Baltarusijos regionui.

Projekto įgyvendinimo metu pasienio regione bus sukurtos ir atnaujintos drevinės bitininkystės ekspozicijos, parodančios bitininkystės tradicijas bei bitininkystės svarbą vietos ekonomikai apskritai. Kitos veiklos apims informavimą, populiarinimą ir švietimą apie šį senovinį amatą ir parodys, kaip jis gali prisidėti prie regiono plėtros. Be to, projektas ketina inicijuoti vietines šventes, susijusias su istorinėmis bitininkystės tradicijomis. Tikimasi, kad tokie festivaliai taps šio regiono tradiciniais renginiais. Vykdydamas informacinę veiklą projektas padidins Dzūkijos nacionalinio parko ir Ozery kraštovaizdžio draustinio, tuo pačiu ir viso tarpvalstybinio regiono, lankytojų skaičių, o tai teigiamai paveiks vietos socialinę ir ekonominę plėtrą.

 

Projekto trukmė: 2020-08-01 - 2022-07-31

Europos Sąjunga projektui skiria 405 089,32

 

Projekto partneriai:

Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas (LT)

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija (LT)

Gardino valstybinis Janko Kupalos universitetas (BY)

Nevyriausybinė organizacija „Ekologinė iniciatyva" (BY)

Valstybinė aplinkosaugos institucija „Respublikinis kraštovaizdžio draustinis „Ozery" (BY)

 

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

www.eni-cbc.eu;    www.europa.eu

 

Renginiai:


Projekto partnerių diskusija dėl video filmo kūrimo ir kitų bendrų veiklų įgyvendinimo organizavimo. 2020 m. lapkričio 19 d. įvyko nuotolinė Lietuvos ir Baltarusijos projekto partnerių diskusija apie bendrų projekto produktų rengimą: video filmo sukūrimą; knygos, pristatančios drevinės bitininkystės tradiciją Dzūkijoje ir Gardino krašte, parengimą; bendro, abi šalis jungiančio, turizmo maršruto sukūrimą. Projekto partneris iš Minsko - NVO "Ekologinė iniciatyva" pristatė parengtą pradinį video filmo scenarijų, kurį entuziastingai komentavo projekto specialistai. Diskusijos dalyviai vieningai sutarė, kad visi rengiami produktai turi užfiksuoti ir perteikti kuo daugiau autentiškų šios senosios tradicijos atspindžių, pristatyti paveldą patraukliai ir įdomiai.

Diskusijos darbotvarkė (anglų kalba).

Diskusijos nuotraukos.


Lietuvos partnerių pasitarimas dėl bendrų veiklų vykdymo organizavimo. 2020 m. spalio 23 d. Marcinkonyse susitiko Gamtos paveldo fondo ir Dzūkijos nacionalinio parko specialistai, kurie aptarė bendrų projekto veiklų - video filmo, knygos apie drevinę bitininkystę, turizmo maršruto - parengiamuosius darbus. Susitikimo metu buvo parodyta medžiaga video filmui, pasidalinta įžvalgomis apie filmo tikslą, tikslines auditorijas, filmavimo specifiką. Knygos rengėjai supažindino su siūlomu knygos turiniu ir turima medžiaga, o turizmo maršrutą rengiantys specialistai pristatė preliminarų maršruto žemėlapį. Projekto specialistai aptarė svarbiausius šių bendrai su baltarusiais rengiamų produktų aspektus prieš organizuojant jungtinį Lietuvos-Baltarusijos partnerių darbinį seminarą. Po pasitarimo GPF atstovai nuvyko į drevinės bitininkystės bityną Musteikoje.

Pasitarimo nuotraukos.

 

Festivalis „Grikių derlius“. 2020 m. rugsėjo 26 d. drevinės bitininkystės bityne, Musteikos kaime, vyko festivalis „Grikių derlius“, kurio metu buvo kopinėjamas drevinis medus ir raunami grikiai. Musteikoje, Drevinės bitininkystės bityne pristatytas senasis bitininkavimo būdas, perimtas iš vietinių bitininkų. Vienas svarbiausių renginių bityne yra Medkopio pabaigos šventė, kurios metu atliekamos apeigos bičių deivės Austėjos garbei. Titnagu skeliama ugnis, iš drevių kopinėjamas medus. Dalis korių, laikantis senųjų drevininkų tradicijų, paliekama bitėms. Šventės dalyviai buvo vaišinami vietos kulinarinio paveldo skanumynais, medumi su koriu, supažindinti su senaisiais kopimo į drevę būdais. Medkopio apeigas vedė drevininkas Romas Norkūnas, jam skambiomis dainomis pritarė Varėnos kultūros centro folkloro ansamblis Žeiria. Susipažinę su bitininkystės tradicijomis, šventės dalyviai patraukė rauti grikių.  Dzūkijoje miškų apsuptyje gyvenantys šiliniai dzūkai augino daug grikių, nes smėlingoje žemėje nelabai kas derėjo, o grikiams tokia dirva tiko. Grikiai naudingi ir bitėms, nes yra medingi. Nuimant grikius buvo organizuojamos talkos. Šiemet grikius padėjo rauti folkloro ansamblio Stadalėlė dainininkės iš Druskininkų, LMTA studentai ir dėstytojai bei kiti šventės dalyviai. Apie grikiarovio talkas labai gražiai papasakojo Stasė Kvaraciejienė. Moterys talkininkams rodė ir pasakojo kaip seniau grikius rovė, graižė, rišo į pėdus ir statė į eiles, vadinamas rikėmis, kad vėjas prapūstų ir greičiau išdžiūtų. Festivalis "Grikių derlius" baigėsi etnomuzikologų ekspedicijos dalyvių linksmu koncertu.

Festivalio akimirkos.


Įvadinis projekto partnerių susitikimas. 2020 m. rugpjūčio 6 d. įvyko įvadinis projekto „Etninės kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra drevinės bitininkystės regione“ (ENI-LLB-2-359) partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos projekto veiklos, jų įgyvendinimo būdai ir partneriams tenkančios atsakomybės. Projekto specialistai pristatė drevinės bitininkystės istoriją Lietuvos-Baltarusijos regione, veiklas numatytas šios archajinės tradicijos išsaugojimui ir puoselėjimui. Detaliai aptartos bendrai lietuvių ir baltarusių partnerių įgyvendinamos veiklos ir laukiami rezultatai, peržiūrėtas ir koreguotas renginių grafikas atsižvelgiant į judėjimo apribojimus įvestus tarp šalių dėl Covid-19. Partnerių susitikimas vyko mišriu būdu. Lietuvos partneriai gyvai susitiko Druskininkuose ir per zoom platformą jungėsi su kolegomis Baltarusijoje. 

Susitikimo darbotvarkė (anglų kalba).

Susitikimo nuotraukos.


Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako VšĮ Gamtos paveldo fondas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS