• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207)

2019-02-15 - 2020-11-14


Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207)


Projekto tikslas - gerinti vietos ir regioninių valdžios institucijų, taip pat kitų viešųjų įstaigų, veikiančių gamtos ir aplinkosaugos valdymo srityse, gebėjimus ir pajėgumus spręsti gamtines ir žmogaus sukeltas problemas tokias kaip invazinių rūšių plitimas. Siekiant išspręsti šią Lietuvos ir Baltarusijos tarpvalstybinę problemą, projektu siekiama skatinti teisinį ir administracinį bendradarbiavimą tarp valdžios ir kitų institucijų kaimyninėse šalyse svetimžemių invazinių augalų rūšių valdymo srityje (toliau - SIAR),  pagerinti techninius pajėgumus ir patobulinti SIAR naikinimo metodus, parengti ir įgyvendinti mokymų iniciatyvas, sustiprinti pajėgumus ir didinti vietos bendruomenių įsitraukimą dalyvaujant viešųjų sprendimų priėmimo procese bei įgyvendinti SIAR kontrolės, valdymo ir naikinimo procesus.

Projekto tikslams pasiekti numatytos keturios veiklų grupės: 1) valdymas ir koordinavimas; 2) teisinių dokumentų analizė ir svetimžemių invazinių augalų rūšių inventorizacija; 3) pasirinktų SIAR kontrolė ir naikinimas; 4) visuomenės informavimas ir projekto rezultatų sklaida.


Projekto trukmė: 2019-02-15 – 2020-11-14

Europos Sąjunga projektui skiria 283 222,18 EUR.


Projekto partneriai:
Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas
Varėnos rajono savivaldybės administracija
Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Gardino Janko Kupalos valstybinis universitetas
Gardino rajono vykdomojo komiteto Žemės ūkio ir maisto valdyba
Valstybinė aplinkosaugos institucija "Respublikinis kraštovaizdžio draustinis "Ozery".


2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

www.eni-cbc.eu
www.europa.eu


Renginiai

1. Įvadinis projekto partnerių susitikimas

Dzūkijos nacionaliniame parke gegužės 15-16 dienomis vyko įvadinis projekto „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione“ (ENI-LLB-1-207) partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos pagrindinės projekto veiklos ir jų įgyvendinimo būdai. Taip pat aptarta invazinių augalų rūšių kartografavimo metodika (su praktiniais užsiėmimais gamtoje), abiejose šalyse galiojantys teisės aktai, finansinės apskaitos ir komunikacijos ypatumai, viešųjų pirkimų klausimai, renginių organizavimas, ataskaitų teikimas. Gamtos paveldo fondo kaip vedančiojo projekto partnerio specialistai perskaitė 9 pranešimus projekto įgyvendinimo ir valdymo klausimais.

Susitikimo darbotvarkė


Ši informacija yra parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako VšĮ Gamtos paveldo fondas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS