• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Prisitaikymo prie klimato kaitos studija

2015-04-13 - 2015-08-13

Studijos, nustatančios atskirų sektorių jautrumą klimato kaitos poveikiui, rizikos vertinimą ir galimybes prisitaikyti prie klimato kaitos, veiksmingiausias prisitaikymo prie klimato kaitos priemones ir vertinimo kriterijus, parengimas. Projekto Nr. VPS-2015-30-KKSP.

Užsakovas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 
 
Su parengta studija galima susipažinti:
http://www.am.lt/VI/files/File/Klimato kaita/Klimato kaita_galutine ataskaita_2015_08_31.pdf

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS