• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Rytų Lietuvoje esančių „Natura 2000“ tinklo teritorijų gamtotvarkos planų rengimas

2010-03-31 - 2011-09-30

Rytų Lietuvoje esančių „Natura 2000" tinklo teritorijų gamtotvarkos planų rengimas projekto „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas" (Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-002)  I etapo metu.

Užsakovas - Aplinkos apsaugos agentūra. Projektas vykdytas Jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su Lietuvos gamtos fondu.

Projekto metu parengti šių teritorijų gamtotvarkos planai:

·         Biržų RP Kirkilų kraštovaizdžio draustinis ir dalis ekologinės apsaugos prioriteto zonos,
·         Biržų RP Karajimiškio kraštovaizdžio draustinio dalis,
·         Nemunėlio - Apaščios valstybinis geologinis draustinis,
·         Sartų RP Vosynos gamtinis rezervatas ir dalis Dusetų girios botaninio - zoologinio draustinio,
·         Sartų RP Padustėlio pelkė (žr. http://gamtotvarka.am.lt/plans/217.pdf),
·         Sartų RP Antazavės girios botaninis-zoologinis draustinis, dalis rekreacinio prioriteto, ūkinio prioriteto (miškų ūkio paskirties) ir ekologinės apsaugos prioriteto zonos,
·         Labanoro RP Urkio telmologinis draustinis,
·         Labanoro RP Snieginio telmologinis draustinis,
·         Aukštadvario RP Solio ežeras ir jo apyežeris,
·         Aukštadvario RP Škilietų ežerų apylinkės.

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS