• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Vakarų Lietuvoje esančių „Natura 2000“ tinklo teritorijų gamtotvarkos planų rengimas

2010-03-31 - 2011-09-30

Vakarų Lietuvoje esančių „Natura 2000" tinklo teritorijų gamtotvarkos planų rengimas projekto „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų rengimas" (Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-002)  I etapo metu.

Sutarties Nr. /2010-56.

Užsakovas - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Projektas vykdytas Jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su Lietuvos gamtos fondu.

Projekto metu parengti šių teritorijų gamtotvarkos planai:

·         Žagarės RP Mūšos tyrelio telmologinis draustinis,
·         Pietinė Dzūkijos NP dalis - Musteikos miškas (žr. http://gamtotvarka.am.lt/plans/219.pdf),
·         Varnių RP Paršežerio - Lūksto pelkių kompleksas (žr. http://gamtotvarka.am.lt/plans/288.pdf),
·         Varnių RP Biržulio - Stervo pelkių kompleksas (žr. http://gamtotvarka.am.lt/plans/281.pdf),
·         Varnių RP Sydeklio telmologinis draustinis,
·         Varnių RP Medvėgalio kraštovaizdžio draustinio dalis,
·         Žemaitijos NP dalis vandens ūkio zonos ir dalis Laumalenkos hidrografinio draustinio - Platelių ežeras,
·         Žemaitijos NP Liepijos ir Šeirės kraštovaizdžio draustiniai,
·         Žemaitijos NP Juodupio botaninis draustinis.

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS