• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Gražutės ir Kurtuvėnų regioninių parkų atvirųjų buveinių atkūrimo ir geros būklės palaikymo tikslinių programų rengimas

2015-07-24 - 2016-03-10

Gražutės regioninio parko (RP) direkcija kartu su Kurtuvėnų regioninio parko direkcija vykdo projektą Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-009 „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“, finansuojamą pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“. Viena iš šio projektų veiklų – Gražutės ir Kurtuvėnų RP atvirųjų buveinių atkūrimo ir geros būklės palaikymo tikslinės programos parengimas.

Projekto užsakovas – Gražutės regioninio parko direkcija.

Tikslinės programos parengtos vadovaujantis Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 709 (LR Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 287 redakcija). Tikslinių programų paskirtis nustatyti Gražutės ir Kurtuvėnų RP atvirųjų buveinių vertinimo kriterijus ir bologinės įvairovės būklę, pasiūlyti atkūrimo ir geros būklės palaikymo priemones konkrečiuose plotuose, šias priemones įgyvendinančias institucijas, numatyti lėšų poreikį ir jų šaltinius. Rengiant tikslines programas vadovautasi užsakovo rekomenduotu Nacionalinės miškų sektoriaus plėtros programos, patvirtintos 2012 m. gegužės 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 569 „Dėl nacionalinės miškų sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“, pavyzdžiu.

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS