• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Gražutės ir Kurtuvėnų regioninių parkų atvirųjų buveinių inventorizacija

2015-06-16 - 2015-11-10

Dviejų regioninių parkų atvirųjų buveinių inventorizacija buvo vykdoma įgyvendinant projektą „Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose“ (Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-009), finansuojamą pagal tikslinę 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programą.

Projekto užsakovas – Kurtuvėnų regioninio parko direkcija.

Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose natūroje pagal EUNIS klasifikaciją inventorizuotos šios atvirosios buveinės: pievos, ganyklos, dirbamos ir apleistos žemės, šlapynės. Buvo atliktas šių buveinių būklės įvertinimas, nustatyta jų rūšinė sudėtis, patikslintos griežtai saugomų rūšių, prioritetinių ir kitų EB svarbos rūšių bei Lietuvos Respublikos saugomų rūšių radvietės. Gauti lauko darbų duomenys įskaitmeninti, parengti atvirųjų buveinių žemėlapiai. Darbo metu surinkti bei apibendrinti duomenys pasitarnaus tikslinių programų rengimui, kuriose bus numatyti konkretūs būdai teritorijose išskirtų atvirųjų buveinių biologinės įvairovės išsaugojimui.  

Atgal «

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS