• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Projektai

LLI-453, Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje

2020-08-01 - 2022-07-31 | Įgyvendinamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektas LLI-453  „Livonijos kryžiuočių pėdsakais Vakarų Žiemgaloje / Following Traces of Livonian Crusade in Western Semigallia“. Projektas siekia skatinti darnų kultūrinį turizmą ir didinti turizmo potencialą istorinėje Žiemgalos žemėje Latvijos ir Lietuvos pasienio… Skaitykite plačiau »

Etninės kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra drevinės bitininkystės regione

2020-08-01 - 2022-07-31 | Projektu „Etninės kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra drevinės bitininkystės regione“ siekiama išsaugoti ir atgaivinti drevinės bitininkystės tradicijas ir panaudoti ją turizmo plėtrai Dzūkijos ir Gardino srities pasienio regione. Šis senovės amatas, istoriškai būdingas regionui, kadaise vaidino svarbų vaidmenį vietos… Skaitykite plačiau »

LLI-444, Tvarus naujų sprendimų diegimas kultūros paveldo vietovėse

2020-07-01 - 2022-06-30 | Įgyvendinamas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektas LLI-444 „Tvarus naujų sprendimų diegimas kultūros paveldo vietovėse / Sustainable Integration of Novel Solutions into Cultural Heritage Sites“. Projektas siekia pagerinti senųjų dvarų parkų turizmo galimybes, diegiant pažangius metodus ir priemones saugant… Skaitykite plačiau »

Nevėžio ir kitų upių ruožų renatūralizavimo projektų parengimas

2020-04-29 - 2022-03-07 | Daugumos Lietuvos upių ekosistemos buvo labai paveiktos XX a. antroje pusėje vykdytos žemių melioracijos ir susijusio upių reguliavimo (tiesinimo, gilinimo). Tai pakeitė upių hidrodinaminius, nešmenų transportavimo ir sedimentacijos procesus, labai sumažino biologinę įvairovę ir apsivalymo galimybes. Kartu su išaugusia tarša… Skaitykite plačiau »

Draustinių būklės vertinimo metodikos parengimas

2019-03-29 - 2019-10-30 | Paslaugos finansuotos „Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano“ projekto „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 lėšomis. Užsakovas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.Vykdant sutartį parengtos draustinių… Skaitykite plačiau »

Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (Alien Invasive Plants, ENI-LLB-1-207)

2019-02-15 - 2020-11-14 | Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione (ENI-LLB-1-207, Alien Invasive Plants) Projekto tikslas - gerinti vietos ir regioninių valdžios institucijų, taip pat kitų viešųjų įstaigų, veikiančių gamtos ir aplinkosaugos valdymo srityse,… Skaitykite plačiau »

Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimas

2018-11-20 - 2020-05-20 | PARENGTA METELIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO KOREKTŪRAPlanavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-238 „Dėl Metelių regioninio parko specialiojo teritorijų planavimo dokumento koregavimo".Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo tikslai:•… Skaitykite plačiau »

Dumbliai – ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis

2018-08-01 - 2023-07-31 | „Dumbliai – ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis “ (angl. Algae – economy based ecological service of aquatic ecosystems, akronimas AlgaeService for LIFE, Sut. Nr. LIFE17 ENV/LT/000407) finansuojamas Europos Sąjungos Aplinkos ir klimato politikos programos LIFE, Lietuvos Respublikos biudžeto, Lenkijos… Skaitykite plačiau »

Open landscape Nr. LLI-306, Biologinės įvairovės išsaugojimas LV-LT pasienio regiono atvirose pelkių buveinėse taikant neatidėliotinas ir ilgalaikes tvarkymo priemones

2018-04-03 - 2020-04-02 | Projektą Nr. LLI-306 „Biologinės įvairovės išsaugojimas LV-LT pasienio regiono atvirose pelkių buveinėse taikant neatidėliotinas ir ilgalaikes tvarkymo priemones“ įgyvendina Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija drauge su VšĮ Gamtos paveldo fondu, Biržų regioninio parko direkcija (visi trys Lietuva), visuomenine organizacija… Skaitykite plačiau »

LLI-264, Pažink Žiemgalą dviračiu

2018-03-05 - 2020-03-04 | Projektą Nr. LLI-264 „Pažink Žiemgalą dviračiu“ (Zemgale by Bicycle) įgyvendina Žagarės regioninio pako direkcija drauge su VšĮ Gamtos paveldo fondu (abu Lietuva), NVO „Tervetės miško edukacinis centras“ ir Tervetės savivaldybe (abu Latvija). Projektą iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A… Skaitykite plačiau »

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS