• GPF
  • Titulinis
  • GPF
  • Spausdinti
  • GPF

Projektai

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas

Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas

2003-11-03 - 2004-11-30 | Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato tvarkymo planas (PDF - 1.8 MB) patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. spalio 12 d.  įsakymu Nr. D1-489 (Žin., 2005, Nr. 124-4433). Skaitykite plačiau »

Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir atstatymas parengiant Dovinės baseino integruotą vandentvarkos planą

Natura 2000 teritorijų tvarkymas ir atstatymas parengiant Dovinės baseino integruotą vandentvarkos planą

2003-09-01 - 2006-05-31 | Pagrindinis tikslas - Paruošti Dovinės upės baseino valdymo ir atstatymo planą, kuris apimtų: Pasiūlymus kaip pagerinti Žuvinto ežero hidrologines ir ekologines sąlygas, kad būtų užtikrinta Natura 2000 buveinių ir rūšių gera apsaugos būklė bei Dovinės upės gera ekologinė būklė; Pasiūlymus… Skaitykite plačiau »

Šlapžemių tvarkymas ir visuomenės informavimas

Šlapžemių tvarkymas ir visuomenės informavimas

2003-05-05 - 2004-09-30 | Tikslai ir uždaviniai - susipažinti su Švedijos patirtimi tvarkant šlapžemes, įtraukiant į tą veiklą vietos bendruomenę bei informuojant visuomenę apie vykdomų darbų, apsaugos svarbą. Rezultatai - projekto metu Lietuvos saugomų teritorijų specialistams (15 žmonių) suorganizuota pažintinė - mokomoji išvyka į… Skaitykite plačiau »

Grybaulios žuvininkystės tvenkinių pritaikymas paukščių apsaugai ir ornitologiniam turizmui

Grybaulios žuvininkystės tvenkinių pritaikymas paukščių apsaugai ir ornitologiniam turizmui

2003-02-13 - 2004-07-30 | Problema Dvi gretimos teritorijos, Čepkelių valstybinis rezervatas ir Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai, tarptautiniu mastu paskelbtos ypač svarbiomis paukščių apsaugai. Daug retųjų paukščių veisiasi Čepkeliuose, o į žuvininkystės tvenkinius atskrenda maitintis. Atskrendančių retų paukščių kiekiui didelę įtaką daro AB „Kabelių tvenkiniai“ savininkų… Skaitykite plačiau »

Parama įgyvendinant biosaugos sistemą Lietuvoje I

2002-12-10 - 2004-08-31 | Pagrindinis tikslas: Sukurti nacionalinę biosaugos sistemą (NBS) Lietuvoje ir teikti techninę paramą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ratifikuojant JT Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolą 2003–2004 metais. Pagrindiniai projekto darbai: Atlikta žmogiškųjų, administracinių, finansinių ir techninių išteklių analizė GMO ir GMP… Skaitykite plačiau »

Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse I

2001-05-07 - 2003-05-30 | Pagrindinis tikslas – parengti pilnos apimties projekto paraišką JTVP-PAF programai. Paraiškoje numatyti prioritetinius darbus, kurių įgyvendinimas padėtų užtikrinti 5-ių vienų iš svarbiausių pelkinių kompleksų Lietuvoje (Čepkelių, Girutiškio, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto rezervatų) ilgalaikę apsaugą. Pagrindinis projekto vykdytojas – VšĮ Gamtos paveldo… Skaitykite plačiau »

© 2009 Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas. Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS